10 Ekim 2012 Çarşamba

Osmanlıca Hastalık isimleri


Duhul-u Naaş : Nekrofili

Avdet-i Devr-i veled : Alzheimer

İktisab Edilmiş Muafiyet Noksaniyeti Alametleri : Aids (acquired immune deficiency syndrome)

Kabz-ul Meshabe : Prostat

Duhul-u Hayvanat : Zoofili

Mefta-ül Uçkur : Aids

Tütün-ul Fosur Fosur : Akciğer Kanseri

Redd-i Nimet : Anoreksiya Nevroza

Siyaret-i Vesvese : Aile Paronayası

Bimar-ı Behcet : Behcet Hastalığı

Şark Çıbanı - Çıbak-il Sark : Çıban

Vaka-ı Kuşku : Paronaya

Tırsiye-i Anakıb : Örümcek Korkusu

Efkar-ı Mitemadi : Depresyon

Sabit-i Daim : Felç


Sümük-ü Daim : Grip

Bimar-ı Bimar : Hastalık Hastası

Gaka-ül Daimi : İshal

Benek-i Firfiri : Kızamık

Manyak-ı Cinneti İnhitatiye : Manik depresif

Israr-ı Sabit : Obsevise Compulsive Bozukluk

Kıprama-i Daim : Parkinson

Şirpençe : Şarbon

Shout

0 yorum:

Yorum Gönder