13 Mayıs 2012 Pazar

Visual Studio 2010 Temelleri Eğitimi

Visual Studio 2010 Temelleri Eğitimi


Yazılımcıların gerçek hayattaki en önemli yardımcılarından ve vazgeçilmezlerinden biriside IDE (integrated development environment) geliştirme ortamlarıdır.

Microsoft, Visual Studio ürün ailesini her versiyonda geliştirerek yazılımcıların .Net Framework alt yapısını en etkili şekilde kullanabilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Bu eğitim programında hızlı yazılım geliştirme araçlarını ve web'in en ileri teknolojilerini sunan Microsoft Visual Studio 2010 ve .NET Framework 4 temelleri verilmeye çalışılacaktır.

Eğitim Programı

Giriş
Hoşgeldiniz
Çalışma Dosyalarının Kullanılması

1. Başlangıç Aşamaları

Visual Studio'nun çeşitli sürümlerinin tanıtılması
Geliştirici olarak kullanacağınız bilgisayarın ayarlarının yapılması 

2. Visual Studio Çalışma Ortamının (IDE) Tanıtımı 

İlk Visual Studio projesinin oluşturulması
Solution Explorer'la Çalışmak
Büyük Projelerde Çalışmak
Entegre geliştirici Arayüzün (Integrated Developer Environment -IDE)tanıtılması
Sürükle-bırak kullanıcı arayüzü (User Interface-UI )ile tasarım
Özellikle (Properties ) penceresi ile çalışma
Server Explorer'ın incelenmesi
Yeni Yardım (Help) motorunun incelenmesi
IDE ayarlarının yapılması

3. Basit Bir uygulama Aşamaları

Basit bir WPF uygulamasının gerçekleştirilmesi
Editör yardımıyla UI'in oluşturulması 
Uygulama kodunun oluşturulması (yazılması)
Web sitesiyle iletişimin sağlanması
Verileriniz bağlantı kurulması
Bir RSS beslemesine bağ oluşturulması
Uygulamanın paketlenmesi ve dağıtılmaya hazır hale getirilmesi

4. Kod editörünün İncelenmesi

Visual Studio 2010'da hangi dilleri kullanabilirsiniz?
Kod Editordeki temel ayarlar
Bir C# programının yazılması
Bir VB programının yazılması
C++ kullanımı
F Sharp kullanımı
Yazıtıpı ve renk ayarlamaları

5. Kod üzerinde çalışmak

Kod yazım kuralları
Kod içerisinde hareket etme
"Görev Listesi"nin kullanımı 
Kod içerisinde yorum yazılması
Kodun dokümente edilmesi (açıklanması)
IntelliSense özelliğinin etkin bir şekilde kullanılması
Code snippets özelliği ile çalışma
Kodun incelenip sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi 
Kod oluşturmanın anlaşılması
T4 ile kod yazımı
Class View, Class Designer ve Class Diagram araçlarının kullanımı
CodeRush Xpress ile VB kodlarının geliştirlmesi 

6. Oluşturulabilecek Proje Tipleri

Working with project and item templates
Bir konsol uygulamasının oluşturulması
Sınıf kütüphanesi oluşturulması
ASP.NET kullanarak bir web sitesinin oluşturulması
Silverlight ile zengin içerikli internet uygulamalarını oluşturulması
Windows Forms ile klasik Windows uygulamalarının oluşturulması
Windows Presentation Foundation (WPF) ile gözalıcı Windows uygulamalarının oluşturulması
WCF servislerinin oluşturulması
Varolan WCF servislerinin kullanılması
Document Outline görünümü ile UI tasarımlarında gezinti

7. Verilerinizin Ayrıntılı İncelenmesi

SQL Project ile bir veri projesinin oluşturulması
.NET verileriyle ilgili karışıkların açıklanması
Uygulamalarınızda ADO.NET kullanımı
Tipli verikümelerinin (typed datasets) oluşturulması
Veri bağlama araçlarının kullanımı

8. Uygulamalardaki hataların düzeltilmesi (Debug işlemi)

Kodun incelenmesi
Watch ve diğer debug pencereleriyle çalışmak
Diğer hata ayıklama teknikleri
Visual Studio Ultimate'de IntelliTrace kullanımı

9. Uygulamanın test edilmesi

Visual Studio sürümleri ve test araçları 
Unit testlerle kodun doğrulanması
Performans ve yükleme testlerinin gerçekleştirilmesi

10. Uygulamanızın dağıtılmaya hazır hale getirilmesi 

Uygulamanın derlenmesi
MSBuild ile derleme ayarlarının yapılması
Assesmbly bilgisinin girilmesi
Basit bir Windows uygulamasının dağıtmaya hazır hale getirilmesi
Visual Studio ile kendi kendine kurulum yapacak yazılım oluşturulması
ClickOnce uygulamaların oluşturulması
Dağıtım için IIS kullanımı
Silverlight veya ASP.NET uygulamalarını dağıtıma hazır hale getirilmesi

11. Kaynak Kontrolü ( Source Control) ile Çalışmak

Kaynak kontrolü nedir?
Team Foundation Server kaynak kontrol aracının ayarlanması
Team Foundation Server kaynak kontrol aracının kullanılması

12. Microsoft Office Uygulamaları ile Entegrasyon

.NET Office ile entegrasyonun anlaşılması
Bir Word 2010 uygulamasının yazılması
Bir Excel 2010 eklentisinin yazılması

13. Visual Studio'nun geliştirilmesi (genişletilmesi)

Visual Studio'daki genişleme modelinin anlaşılması
Tools menüsüne harici araçların eklenmesi
Makro oluşturma 
Extension Manager'ın kullanımı
MEF eklentilerinin oluşturulması
VSIX kullanarak eklenti oluşturulması ve kurulması

14. Uygulamanızın ayarlarını değiştirilmesi

Konfigürasyon dosyaları ile çalışma
Settings Editor kullanımı
Resources Editor kullanımı
Kaynakların yerelleştirilmesi

Eğitime başlamak veya incelemek için tıklayın!
Shout

0 yorum:

Yorum Gönder